Grondwerken

Het grondwerk vormt letterlijk de fundering van een bouwproject. Voordat men met de bouw begint zorgen wij voor het voorbereidend werk.

Liebrand Infra heeft ruime ervaring met grondwerken zoals het ontgraven en verzetten van grond. Ook voor het aanbrengen van verhardingen en ondergrondse infrastructuur kunt u bij ons terecht. Hieronder vind u meer informatie over de grondwerkzaamheden die wij aanbieden. Wij hebben het nodige materieel voor diverse vormen van ontgraving:

  • Graven van bouwputten
  • Aanleggen van riolering
  • Verplaatsen van grond of zand
  • Leggen van kabels en leidingen
  • Leveren van grond, zand en verhardingen
  • Aanbrengen van verhardingen